× Tapahtumat

JAWASAKKI Ry:n Vuosikokous 2017

Lisää
4 vuotta 1 kuukausi sitten - 1 vuosi 9 kuukautta sitten #274 : jawa650
jawa650 loi aiheen: JAWASAKKI Ry:n Vuosikokous 2017
JAWASAKKI ry PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2017

06.03.2017 Kauko SuntioinenAika 04.03.2017 klo 12.00-13.10

Paikka Vierumäen Matkakeidas, Tervalammentie 1, 19110 Vierumäki

Läsnä 33 jäsentä (liite 9)1) Kokouksen avaus
- Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Myyryläinen avasi kokouksen klo 12.00

(Siirryttiin nauttimaan yhdistyksen tarjoama lounas kokouksen osanottajille klo 12.02-12.40)

2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Koski, sihteeriksi Kauko Suntioinen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lea Kinnunen ja Jani Kosonen

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (liite 1)

5) Hallituksen laatiman toimintakertomuksen 2016 kuuleminen ja hyväksyminen
- Kuultiin ja hyväksyttiin toimintakertomus 2016 (liite 2)

6) Tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016
- Tuloslaskelma (liite 3), Tase (liite 4), Kalustoluettelo (liite 5) ja Toiminnantarkastajan lausunto (liite 6) kuultiin ja hyväksyttiin. Tilinpäätös vahvistettiin

7) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2016
- Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja vastuuvelvollisille

8) Toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017
- Toimintasuunnitelma (liite 7) vuodelle 2017 hyväksyttiin. Jäsenmaksu (25€), liittymismaksu (10€) ja kannatusmaksu (250€) vahvistettiin. Talousarvio (liite 8) vuodelle 2017 vahvistettiin

9) Hallituksen puheenjohtajan ja kahden erovuorossa olevan jäsenen ja varajäsenen valinta
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Suntioinen. Erovuoroisten jäsenten Kauko Suntioisen ja Veikko Kosken tilalle valittiin Pirjo Koski ja Veikko Koski. Varajäseniä ei valittu

10) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuomo Ruohonen ja varatoiminnantarkastajaksi Lauri Puirola

11) Kunniajäsenet
- Vuosikokous valitsi hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi Reijo Kukkasen

12) Yhdistyksen koollekutsumisesta päättäminen
- Kutsutaan edelleen koolle nykysääntöjen määräämällä tavalla Jawasakki-lehdessä ilmoittamalla tai kirjeitse tai netin välityksellä
13) Muut hallituksen tai jäsenistön kirjallisesti esittämien asioiden käsittely
- Hallituksella tai jäsenistöllä ei ollut vuosikokoukselle esitettäviä muita asioita

14) Muut asiat (ei vuosikokouksessa päätettävät)
- Uuden nettivastaavan Jukka Kinnusen esittely kokousväelle

15) Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja Olavi Koski päätti kokouksen klo 13.10
Last Edit: 1 vuosi 9 kuukautta sitten : jucca.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: JääskeläinenJ, KomulainenP, Ejaakola

Kirjaudu liittyäksesi keskusteluun.

Sivu luotiin ajassa: 0.158 sekuntia